Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

OK
Przejdź do treści
 

URSA - Nowoczesna izolacja polistyrenem Ursa XPS

Płyty URSA XPS jest znaną, również w Polsce, marką płyt z polistyrenu wodoodpornego (XPS).

Dlaczego wybrać płyty URSA XPS?

Dzięki wyjątkowym właściwościom (dobrej izolacyjności cieplnej, wysokiej odporności mechanicznej i dużej oporności na wchłanianie wody) materiał ten stosowany jest w aplikacjach, dla których należy zapewnić ochronę cieplną przegrody budynku narażonej na zwiększone nasiąkanie wodą i duże obciążenia

Gdzie należy zastosować płyty URSA XPS?

Wodoodporne płyty URSA XPS znajdują zastosowanie jako materiał izolacyjny nowej generacji w następujących aplikacjach:

 • Przyziemie, fundamenty, ściany zewnętrzne piwnicy.

 • Dachy odwrócone (w tym - dachy zielone)

 • Podłogi i tarasy

 • Parkingi

 • Podłogi przemysłowe

 • Drogi komunikacyjne

Jakie produkty z płyt z polistyrenu ekstradowanego znajdują się w ofercie URSA Polska ?

Płyty URSA XPS oferowane są przez firmę URSA Polska w trzech gatunkach w zależności od przewidywanego poziomu obciążenia:

 • URSA XPS N W o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 250 kPa,

 • URSA XPS N-III, o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 300 kPa,

 • URSA XPS N-V, o wytrzymałości na ściskanie przy 10% odkształceniu min. 500 kPa,

Płyty XPS spełniają surowe wymagania narzucone przez europejską normę PN- EN 13164:2003 i po spełnieniu wszystkich wymagań właściwej oceny zgodności znakowane są symbolem CE.

Dlatego do odbioru takich wyrobów wystarcza znak CE umieszczony na opakowaniu bez deklaracji zgodności i Aprobaty Technicznej.

Wskazania przy projektowaniu i wykonaniu izolacji przegród budynku przy pomocy płyt URSA XPS

Izolacja obwodowa ścian piwnicznych

Płyty izolacyjne URSA XPS można przyklejać do ścian punktowo (przy braku parcia wody gruntowej), jak i pełną powierzchnią (przy wysokim stanie poziomu wody gruntowej), używając mas klejących do obróbki na gorąco lub na zimno, mas dwuskładnikowych przeznaczonych do polistyrenu (styropianu) lub specjalnych taśm klejących.

Przy ścianach piwnicznych bez malarskich powłok bitumicznych, jak np. beton, można wykorzystać również kleje dyspersyjne (najlepiej bez dodatku cementu).

Przy występowaniu nierówności powierzchni należy preferować kleje o konsystencji pasty, co pomaga skompensować nierówności.

Przyklejanie ma za zadanie utrzymanie stabilnego położenia płyt aż do poziomu nasypu gruntowego.

Przy silnym parciu wody gruntowej zaleca się przyklejanie płyt całą powierzchnią.

Ostatecznym etapem izolacji ścian piwnicy lub fundamentu jest przysypanie przymocowanych płyt URSA XPS mieszanką piaskowo – żwirową bez dodatkowej powłoki odcinającej.

Ocieplenie płyty fundamentowej

Do ocieplenia od zewnątrz nienośnej płyty fundamentowej można wykorzystać płyty URSA XPS N-III lub N-V zależnie od wielkości jej obciążenia i nośności gruntu. Po ich ułożeniu na wyrównanym podłożu z drobnego żwiru oraz rozłożeniu folii polietylenowej można rozpocząć wylewanie płyty fundamentowej.

Płyty URSA XPS N-III lub N-V można wykorzystać również do ocieplenia części pionowych ław fundamentowych.

Mocowanie płyt na cokołach budynku

Sposób mocowania zależny jest od stanu podłoża i okładziny przewidzianej na cokół.

Przy tynkowaniu cokołu można dla nośnego podłoża jedynie przyklejać płyty na całej powierzchni zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do ocieplania ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą. Płyty URSA XPS N-III-PZ posiadają specjalną wytłaczaną w kształt wafla powierzchnię poprawiającą przyczepność kleju i pozwalającą na łatwe zamontowanie na ich powierzchni siatki z włókna szklanego w metodzie lekkiej-mokrej lub płytek elewacyjnych.

Jeśli stosuje się płyty o gładkiej powierzchni (np. URSA XPS N-III-L) to należy je zmatowić np. szczotką drucianą.

Przy cięższych okładzinach (płyty kamienne) wskazane jest dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi w ilości 2 szt. na płytę.

Dach odwrócony

Jako dach odwrócony należy rozumieć konstrukcję dachu płaskiego, przy której izolacja cieplna położona jest powyżej hydroizolacji.

Stosując płyty ekstrudowane URSA XPS w takim rozwiązaniu uzyskujemy następujące korzyści:

 • ochronę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, ekstremalnymi temperaturami i promieniowaniem UV

 • trwałość konstrukcji, eliminację koniecznej konserwacji warstwy wierzchniej w dachach tradycyjnych,

 • eliminację warstwy paroszczelnej

 • znaczne zmniejszenie czynności związanych z pracami konserwacyjnymi w stosunku do dachu tradycyjnego.

 • możliwość instalowania kolejnych warstw dachu zielonego

Płyty izolacyjne URSA XPS układa się na hydroizolacji bez klejenia, w układzie przesuniętych złączy sąsiednich płyt. Płyty z wykończeniem krawędzi na zakład muszą przylegać dokładnie do sąsiedniej płyty.

Układ dachu odwróconego musi mieć zapewniony system odprowadzenia wody opadowej; skuteczny odpływ wody umożliwia minimalne pochylenie (2 %) wykonane przy pomocy warstwy podkładu betonowego.

Ze względu na możliwość nieszczelności układu zaleca się ułożyć na warstwie płyt URSA XPS geowłókninę ok. 140 g/m2 odporną na działanie promieniowania UV

Grubość warstwy drenującej żwiru 16/ 32 mm ułożonej na geowłókninie musi wynosić co najmniej 5 cm i powinna być obliczona ze względu na niebezpieczeństwo ssania wiatru. Alternatywnie zamiast żwiru można zastosować płyty betonowe, kostkę brukową itp.

Przy składowaniu płyt URSA XPS oraz podczas dłuższych przerw montażowych należy chronić je przed działaniem promieniowania UV oraz rozpuszczalników organicznych

Przy wykonywaniu dachów zielonych należy stosować się do zaleceń ich systemodawców.

Ocieplenie stropu pod wylewką

Na izolacje pod wylewkę nadają się, w zależności od obciążenia następujące wyroby: URSA XPS N-W, URSA XPS N-III. Płyty należy układać z przesuniętymi złączami sąsiednich płyt, unikając krzyżowania się krawędzi. Można tu wykorzystać zarówno płyty z krawędziami prostymi (typu „I” ) jak i profilowanymi (np. z załamaniem schodkowym typy „L”). Pomiędzy izolacją cieplną, a wylewką należy ułożyć folię polietylenową o grubości ≥ 0,2 mm.

Izolacja parkingu w konstrukcji dachu odwróconego

Na izolacje cieplną pod nawierzchnię parkingową nadają się, w zależności od wielkości obciążenia następujące wyroby: URSA XPS N-III (300 kN/m2), URSA XPS N-V (500 kN/m2 ). Płyty należy układać „na mijankę”, unikając krzyżowania się krawędzi sąsiednich płyt. Przed ułożeniem płyt izolacyjnych na warstwie hydroizolacji należy zadbać o płaskość podłoża z surowego betonu.

W przypadku nierówności należy przeprowadzić wyrównanie warstwą hydroizolacji (najlepiej powłoki bitumiczne modyfikowane, układane na gorąco).

Nawierzchnia parkingu może być wykonana z: kostki brukowej, wylewnej płyty betonowej, gotowych płyt betonowych.

Dla często spotykanych nawierzchni z kostki brukowej podkład betonowy powinien posiadać spadek 2,5 %.

Na płytach URSA FOAM N-V układa się warstwę ochronną przed zraszaniem w postaci włókniny z tworzywa sztucznego, ok. 140 g/m2, z zakładkami 30 cm. tego typu rozwiązanie zalecane jest, gdy parking projektowany jest dla ruchu pojazdów osobowych. Kostkę brukową układamy na wyrównanej i zgęszczonej warstwie podbudowy z piasku o średnicy ziaren 2/5 – 4/8 mm i grubości ok. 5 cm. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami brukowymi należy wypełnić drobnym piaskiem a następnie całą konstrukcję zawibrować.

Izolacja podłóg przemysłowych

W pomieszczeniach ogrzewanych hal przemysłowych lub wystawowych koniecznym okazuje się ocieplenie podłóg położonych na gruncie. Idealnym materiałem do tego celu są płyty URSA XPS N-V, które mogą przejmować obciążenia dynamiczne środków transportu przemieszczających się po posadzce.

Wskazania przy projektowaniu i montażu

 • Podłoże z kruszywa (grys, tłuczeń ) musi być stabilne

 • Płyty URSA XPS N-V układa się jednowarstwowo na izolacji przeciwwilgociowej, szczelnie na zakład, bez klejenia unikając połączeń krzyżowych

 • Na płyty należy ułożyć warstwę ochronną i poślizgową z folii polietylenowej

 • Warstwa nośna z betonu kl. Min. B-25, minimalna grubość 12cm, ze zbrojeniem w postaci włókien stalowych lub polipropylenowych mieszanych w masie. Warstwa betonu musi być wykończona zgodnie z technologią posadzek przemysłowych

 • Jako warstwę podbudowy ułożyć grys lub tłuczeń zagęszczając go. Grubość warstw drogi zgodnie z projektem

 • Należy pamiętać o wyprofilowaniu spadków podbudowy (min. 2,5% )

Składowanie płyt URSA XPS

Płyty URSA XPS są niewrażliwe na mróz, deszcz i śnieg i inne warunki atmosferyczne. Długotrwałe działanie promieniowanie ultrafioletowe może spowodować zmiany w wyglądzie płyt. Dlatego podczas składowania płyt URSA XPS należy chronić je przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Jako przykrycie zaleca się mleczną folię, aby uniemożliwić ewentualne nadmierne nagrzanie płyt.

Opakowania powinny być układane na płaskim i suchym podłożu i podczas składowania na wolnym powietrzu należy zabezpieczyć je przed silnym wiatrem.

Pyty URSA XPS należy chronić przed otwartym ogniem oraz składować i instalować w warunkach o temperaturze < 75  °C.

Przyklejanie i mocowanie

Należy stosować tylko takie kleje, które nadają się do klejenia materiałów z polistyrenu XPS lub styropianu. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do producenta lub przeprowadzić próby klejenia.

URSA XPS daje się łatwo obrabiać za pomocą ostrego noża, ręcznej piłki oraz innych narzędzi.

Z nietypowych zastosowań płyt polistyrenu ekstrudowanego należy wymienić:

 • Wykorzystanie płyt URSA XPS N-III- jako izolacji stropów w budynkach inwentarskich (możliwość skutecznej izolacji oraz zachowania odpowiednich warunków higienicznych pomieszczeń)

 • Izolację dróg komunikacyjnych

 • Izolacja mostków termicznych (np.: nadproża i ościeża okienne)

 • do wykonywania stoisk (np. liternictwo) i scenografii

 • do desek surfingowych

Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oraz wykonywaniu izolacji z płyt URSA XPS:

 • brak masy klejącej przy izolowaniu ścian piwnic (przysypywanie ziemią w trakcie układania płyt lub klejenie do świeżej warstwy wodoszczelnej )

 • stosowanie mas hydroizolacyjnych i klejów nie przeznaczonych do polistyrenu

 • brak rozpoznania warunków wodno-gruntowych przy ocieplaniu piwnic i sposób przyklejenia „na placki” – woda przedostaje się między izolację cieplną i wodochronną

 • układ dwuwarstwowy URSA XPS na dachach odwróconych – woda przedostaje się między 2 wartswy XPS – przy obliczeniach współczynnika U należy uwzględnić na przenikanie wody przez termoizolację (norma PN EN 6496 ) lub zastosować zamiast geowłókiny paroprzepuszczalną membranę dachową.

 • pozostawienie nieosłoniętych płyt z polistyrenu bezpośrednio po ich zamontowaniu do podłoża

 • płyty XPS ułożone pod stopą fundamentową – izolować można jedynie fundament po bokach

 • nierówne podłoże pod płytami (zwłaszcza przy obciążeniu prostopadłym do płaszczyzny- parkingi, podłogi przemysłowe) – płyty „klawiszują” prowadząc do pęknięć warstw wierzchnich

 • stosowanie płyt o niewystarczającej nośności na obciążenia stałe i użytkowe (np. w halach wysokiego składowania – płyt URSA XPS N-W– I)

 • niewłaściwe składowanie i pozostawienie nieosłoniętych płyt na dłuższy czas (np. kilka miesięcy)

Korzyści jakie daje mieszkańcom i użytkownikom zastosowanie płyt URSA XPS w ociepleniu budynków:

 • pewność, że izolacja będzie skuteczna na długie lata

 • prosty sposób zastosowania i montażu

 • świadomość, że mimo poniesionych większych kosztów materiał ten lepiej zabezpieczy budynek przed zimnem, penetracją wody i przemarzaniem, pleśnią oraz skomplikowaną konserwacją w czasie użytkowania budynku (np. dachu odwróconego w porównaniu do układu tradycyjnego dachu)

 
 
« wstecz | drukuj